Najnovejši prispevki

Otroci z ADHD in navezovanje stikov

Največja težava otrok z ADHD sindromom je navezovanje novih stikov in ohranjanje prijateljstev.

Začaran krog, iz katerega je težko izstopiti.

V trenutkih, ki so ključnega pomena za izgradnjo stikov, hiperaktivni in nemirni otroci pogosto odreagirajo napačno in možnosti za prijateljstvo se hitro porušijo.

Otrokovi sovrstniki, po drugi strani, hitro ugotovijo, ko je nekdo izmed njih težaven, zato ga izločijo iz svojega kroga prijateljev.

Otrok z ADHD se bo ob naslednji priložnosti za vključitev v družbo še bolj trudil, zaradi nesprejetosti pa bo postopoma razvil agresivne reakcije in se neprimerno vedel do svojih sovrstnikov.

Razložite mu njegova dejanja.

Pogovorite se z njim o posledicah njegovih dejanj in o vplivu njegovega vedenja na druge otroke.

Ne kaznujte svojega otroka.

Vprašajte ga, ali je z drugim otrokom poskušal vzpostaviti sodelovalen odnos in ali se je pri tem zares trudil.

Na lep način mu razložite, kako lahko naslednjič odreagira.

Povejte mu, kako naj se približa sovrstnikom in kako naj odreagira v različnih situacijah.