Najnovejši prispevki

Otroci in ADHD

Otroci, ki imajo primanjkljaj pozornosti in motnjo hiperaktivnosti (ADHD), kažejo tri vedenjske značilnosti: hiperaktivnost, impulzivnost ter nepozornost. Otroci lahko kažejo samo eno značilnost, dve ali pa kar vse tri hkrati.

Hiperaktivnost

Hiperaktiven otrok je konstantno v gibajočem stanju. Teka po sobi, pleza po policah ter predalih, predale odpira ter stika po njih. Veliko govori, mirovanje pa je zanj nemogoča naloga.

Nepozornost
Nepozoren otrok se zelo težko osredotoči na samo eno dejavnost. Nobena dejavnost ga ne zanima in kaj kmalu mu postane dolgčas. Če pa ga katera izmed dejavnosti že zanima, pa ima nepozoren otrok velike težave z osredotočenostjo ter organizacijo. Takšen otrok se zelo težko uči novo snov, saj mu enostavno primanjkuje vztrajnosti, ki je za učenje potrebna.

Impulzivnost
Impulziven otrok ne premisli, preden odreagira na dano situacijo. Zelo hitro eksplodira, čemur lahko sledijo neprimerni komentarji brez zadržkov, včasih pa tudi udarci. Takšen otrok se ne zaveda posledic svojih dejanj. Težava pri impulzivnemu otroku je tudi ta, da težko počaka na vrsto. Zato se vedno vriva v vrsto, na primer pri šolski malici, s čimer jezi svoje sovrstnike.