ADHD

primanjkljaj pozornosti in motnja hiperaktivnosti

Kako se ADHD kaže v šoli?

Šola je za otroka z ADHD sindromom in njegove starše izvor stresa in predstavlja pogosto izrazito socialno obremenitev.

S pričetkom šolanja gre nemiren otrok veliko neuspehom, življenjskim stiskam in sporom naproti.

V šoli:

  • Težko obvladuje svoje impulzivno vedenje.
  • Težko se prilagaja predpisanim delovnim urnikom.
  • Ne zmore mirno sedeti, pozorno poslušati in opazovati.
  • Ne zmore slediti navodilom.
  • Stežka dokonča domačo nalogo.
  • Pogosto pozablja šolske potrebščine.

Četudi vam učitelj poroča o le enemu ali dveh od naštetih znakov, pozorno opazujte otroka in mu pravočasno ponudite pomoč,  saj se v nasprotnem lahko zgodi, da ne bo nikoli po meri šole in ne bo nikoli zmogel zadostiti njenim disciplinskim in delovnim razmeram.

Preberite nasvete učiteljev in drugih staršev na www.adhd.si in omogočite svojemu otroku, da se kljub svoji odzivni, vedenjski in učni posebnosti, skupaj z vami prilagodi šolskemu okolju.

 

Imate vi ali vaš otrok motnjo ADHD?

ADHD.si, ki jo vodi specialna pedagoginja Romana Murn, vam nudi strokovne nasvete kako se spopadati z ADHD, predstavitve sodobnih metod, individualne pogovore, svetovanje o pravilnih postopkih urejanja statusa in nasvete za samostojno učenje.

Za naročanje termina pokličite na
031-846-955.