Najnovejši prispevki

Motnja pozornosti ADHD

Največja težava otrok, ki imajo ADHD oziroma primanjkljaj pozornosti in motnjo hiperaktivnosti, je ta, da zelo težko navežejo nove stike in ohranijo prijateljstva. Ker so otroci z ADHD impulzivni, hiperaktivni in nepozorni, se jih s časom drugi otroci začnejo (ne)hote izogibati. Ugotavljajo namreč, da je s takšnimi otroki težko shajati, zato se raje umaknejo.

Zakaj je navezovanje stikov tako težko?

Otroci z ADHD nimajo občutka za to, kako se ustrezno vključiti v igro. Bega jih, ker v ključnih trenutkih ne znajo pravilno odreagirati. Včasih se sploh ne zahvalijo, namesto besede »prosim« pa velikokrat ukažejo drugim, kaj naj jim dajo. Otroci z ADHD velikokrat ne uvidijo drugega otroka in ne premorejo dovolj empatije do njega. Prav tako ne zmorejo presoditi posledic svojih dejanj in ni jim jasno, zakaj lahko prepir pripelje do razpada prijateljstva.

Začaran krog

Drugi otroci hitro ugotovijo, da je eden izmed njihovih vrstnikov težaven, zato se ga začnejo izogibati. Nesprejetost pa lahko v otroku sproži še večjo agresijo, ki jo nato strese nad svojimi sovrstniki in začarani krog je sklenjen. Iz takšnega kroga otrok ne zna sam poiskati prave poti, zato je nujno, da otrok dobi pomoč izkušenega odraslega oziroma strokovnjaka.