Najnovejši prispevki

ADHD sindrom pri deklicah in dečkih

Včasih je veljal stereotip, da je hiperaktivnost značilnost dečkov.

Danes vemo, da se ADHD motnja pojavlja enakovredno pri dečkih in deklicah, le da jo vsak spol izraža na nekoliko drugačen način.

Ker se glede na družbene in kulturne vzorce, vedenje deklic razlikuje od vedenja dečkov, so ti vzorci in pravila preneseni tudi na odražanje ADHD motnje.

Medtem, ko pri dečkih sindrom bolj vpliva na njihovo motoriko, je pri deklicah bolj izpostavljena verbalna aktivnost.

Dečki z ADHD motnjo pogosto odreagirajo impulzivno in včasih celo agresivno, deklice pa ostanejo zasanjane in odmaknjene od dogajanja. Bolj pogosto se zagrenijo s slabo samopodobo in bolj trpijo zaradi izločenosti iz družbe.

Kljub temu, pa so učne, čustvene in vedenjske motnje prisotne pri obeh spolih.

Naloga odraslih je, da jim, ne glede na različne omejitve njihove drugačnosti, pomagamo odkrivati močna področja ter premagovati stiske in težave.