Najnovejši prispevki

Kaj je ADHD

ADHD – primanjkljaj pozornosti in motnja hiperaktivnosti

ADHD, (angl. Attention deficit hyperactivity disorder) oziroma po slovensko primanjkljaj pozornosti in motnja hiperaktivnosti, sodi v skupino vedenjskih in čustvenih motenj. Ta motnja se ponavadi pojavi v otroštvu in mladosti.

Težave v družbi

Ti otroci imajo pogosto težave pri integraciji v družbo. Vir za te težave pa so vedenjske značilnosti otrok, kot je hiperaktivnost, impulzivnost ali pomanjkanje pozornosti. Zaradi teh vedenjskih značilnosti imajo otroci, diagnosticirani z ADHD, manj pravih prijateljev, kljub visokim potencialom, ki jih imajo v sebi, pa se lahko pojavijo tudi težave pri učenju ter s tem povezan nizek učni uspeh.

Trije podtipi ADHD

Glede na vedenjske značilnosti, ki se pokažejo pri otroku, se otroke klasificira v tri podtipe.

V prvi tip sodi hiperaktivno impulzivni tip, ker se impulzivnost in hiperaktivnost pogosto pojavljata skupaj.

V drugi tip sodi nepozorni tip otroka. Ta otrok ponavadi ne kaže hiperaktivno-impulzivnih vedenj. Ta tip se včasih imenuje le ADD – Attention deficit disorder oziroma primanjkljaj pozornosti.

V tretji tip pa sodijo otroci, ki imajo prisotne vse tri simptome. So hiperaktivni, impulzivni ter imajo tudi motnjo pozornosti. Ta tip se zaradi tega imenuje kombinirani tip.